Skip directly to content

"Een mens reduceert zich tot een dier als deze benaderd wordt door een door driften bepaald wezen en als een wezen dat alleen door beloning en straf wordt beïnvloed, reduceert deze tot een machine." – Abraham Maslow